a123

Misjonærer i krig

Misjonærer i krig
Foto: Jarle Stokland

Major Synneva Vestheim har skrevet bok om norske frelsesoffiserer som ga sitt liv i Indonesia under 2. verdenskrig.

 

- Jeg håper spesielt at unge mennesker vil lese om misjonærenes opplevelser under 2. verdenskrig, om kallets betydning og ikke minst hva som skjer med troen når man lever under ekstreme forhold, sier major Synneva Vestheim.

 

Kallet til misjon

Major Vestheim har selv vært misjonær i både Indonesia og Sør-Amerika i hele 19 år. Nå er hun aktuell med to nye bøker som begge handler om misjonærer i krig. I ”Alle dager” forteller Vestheim historien om fem norske frelsesoffiserer som alle ga sitt liv i Indonesia under den japanske okkupasjonen fra 1942-45. I tillegg har hun lagt til rette for utgivelse av Walgjerd Midteides dagbok, ”Asia Raya”, som er en selvbiografisk skildring fra Midteides krigsfangenskap i Indonesia fra 1942-46.

- Jeg vil gjerne bidra til at denne delen av krigshistorien ikke blir glemt. Samtidig tror jeg at det kan være inspirerende å lese hvordan troen og kallet holdt seg levende selv om disse misjonærene fikk oppleve krigens grusomheter, sier Vestheim.

 

Til minne

I alt 18 norske frelsesoffiserer og deres 12 barn var i japansk fangenskap under krigen. Fem av offiserene døde av sult og annen lidelse. På Vestre gravlund i Oslo har Frelsesarméungdom i Norge reist et minnesmerke over disse fem offiserene.

Både ”Alle dager” og ”Asia Raya” kan kjøpes under kongressen på Kjeller til helgen. Ellers kan de bestilles i nettbutikken til FA-handel.

 

Misjonærer i krig
To spennende bøker ute nå! Foto: Jarle Stokland