a123

Mye lyd og stort engasjement

Mye lyd og stort engasjement
Foto: Odd Arne Brandvik

Første helgen i mars ble Ung Brass 2017 arrangert på Jeløy. Over 50 juniormusikanter dannet sammen med Territorialt hornorkester et kjempebrassband.

Noter var sendt ut på forhånd, og mange hadde lagt ned mye arbeid i hjemmeøvelse i forkant. Da øvelsene startet fredag ettermiddag, gikk det overraskende fort å få fasong på musikken. Under musikalsk ledelse av Hilde Brevik Grytten, Morgan Juel Stavik og Eiliv Herikstad var det framgang, minutt for minutt. I kjelleren på Jeløy møttes en mindre gruppe musikanter, nybegynnergruppa. Her var engasjementet kanskje enda større, og det samme kan man si om framgangen. Under ledelse av Christian Holter og Joakim Holm-Hansen imponerte nybegynnergruppa med spilling både på hyggekveld og gudstjeneste. 

Mye lyd og stort engasjement
Over 50 juniormusikanter var samlet på Jeløy i begynnelsen av mars. Foto: Odd Arne Brandvik

Selv om hovedtemaet for helgen var musikk, ble det også god tid til utvikling av vennskap og samtale om tro. Territorialt hornorkesters deltagelse på arrangementet var viktig, både for musikalsk standard og som forbilder for de unge håpefulle. 

Søndag formiddag deltok hele gjengen på gudstjeneste i Templet i Oslo. Ungbrass hadde ansvaret for hele programmet. Og der fikk vi også oppleve en urframføring, nemlig marsjen Youthful hope, skrevet for anledningen av Morgan Juel Stavik. 

Ung Brass er et viktig arrangement for å sikre rekruttering i våre musikkorps. Og tanker om Ung Brass 2018 er allerede godt plantet hos arrangørene, Musikkseksjonen, Fabu og Medarbeiderskolen. 

JAR