a123

Nasjonal konferanse for menighetsplanting

Nasjonal konferanse for menighetsplanting

27. - 29. mars deltar Frelsesarmeen på nasjonal konferanse for menighetsplanting.

Frelsesarmeen er en av femten ulike kirkesamfunn og organisasjoner som står sammen om å arrangere den hittil største konferansen for menighetsplanting i Norge. Målet er å samle 1000 deltagere fra bredden av kirke-Norge for å gi et større momentum for å nå ut til nye mennesker og plante nye fellesskap. 

Konferansen holdes i Oslo Kongressenter 27. - 29. mars og har temaet "Sendt for noe større".

 

Ønsker å mobilisere

Et av fokusområdene er å gi erfaringsoverføring fra de som lever i menighetsplanting til en ung generasjon som er representert på konferansen. 

- Dette skal være en inspirasjonskonferanse hvor mennesker som er interessert i menighetsplanting skal bli både motivert og inspirert av å høre om andre som har lykkes med dette. Vi ønsker å mobilisere for å vinne nye mennesker og plante nye fellesskap, sier kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen, Jostein Nielsen.

 

Mer om konferansen.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file