a123

Nettverkssamling på Jeløy

Driver du sosialt arbeid fra et korps, et omsorgs-/velferdssenter eller en slumstasjon? Da er du hjertelig velkommen til nettverkssamling 30. og 31. januar 2018 på Jeløy ressurssenter.

Seksjon for velferd og utvikling arrangerer for tredje gang en nettverkssamling for deg som driver sosialt/diakonalt arbeid tilnyttet et korps, på velferds- og omsorgssentre eller på slumstasjon.

Fokuset disse dagene vil være hvordan man kan være praktisk, gjestfri og modig.

Aktuelle temaer er blant annet:

  • Hvordan kan vi veilede opp mot NAV og andre helsetjenester?
  • Hvordan kan vi få barn og unge bedre inkludert i fritidsaktiviteter?
  • Fritidserklæringen og Alle med.
  • Verdier og holdninger.

Det vil også være en erfaringsdugnad hvor alle kan bidra med sine kunnskaper. Gjennom nettverkssamlingen ønsker vi nettopp at det skal dannes nettverk, at de forskjellige vet om hverandre og kan hente erfaring og inspirasjon hos hverandre. 

For mer informasjon, se plakat under.

Påmelding innen 5. januar 2018 til ruth.bente.paulsen@frelsesarmeen.no

Nettverkssamling på Jeløy Last ned filPlakat(5 3 6kb)