a123

Ny avdelingssjef for kommunikasjon

Geir Smith-Solevåg (36) starter i jobben 1. januar 2017.

Kommunikasjonsavdelingens seksjoner har de siste årene rapportert direkte til lederkontoret. Frelsesarmeens ledelse ønsker nå å styrke det strategiske fokuset på kommunikasjon.

– Jeg er glad for å kunne ønske Geir Smith-Solevåg velkommen i stillingen, sier kommandør William Cochrane; territorialleder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

– Hans erfaring, faglighet og fokus er et viktig bidrag til å styrke det profesjonaliserte kommunikasjonsarbeidet vårt og bygge videre på det gode arbeidet som disse seksjonene har utført og utfører. Avdelingssjefen skal særlig bidra til organisasjonsutvikling og samhandling på tvers. Vi ønsker en åpen kommunikasjon – internt og eksternt – som bidrar til at folk kan se seg selv som en del av fellesskapet, og bli motivert til å ta del i oppdraget.

 

Bredt fagfelt

Kommunikasjonsavdelingen består av to seksjoner og servicesenteret:

– Informasjons- og innsamlingseksjonen ledes av informasjonssjef Andrew Hannevik, og er Frelsesarmeens kompetansemiljø på pressehåndtering, innsamling, giverkontakt, grafisk design, næringslivskontakt og digitale kanaler.

– Seksjon for Krigsropet ledes av redaktør Hilde Dagfinrud Valen, og produserer Frelsesarmeens ukemagasin som utkommer med 41 utgaver i året, i et årsopplag på til sammen 300 000 blader.

De to vil inngå i avdelingens ledergruppe, muligens supplert med flere. Det blir etablert et prosjekt i første halvår 2017 som skal se på framtidig organisering og fokus i kommunikasjonsavdelingen som sådan. Det er på det rene at innsamlings- og markedsarbeidet skal være en integrert del av avdelingens arbeid.

 

Variert erfaring

– Jeg er ydmyk over tilliten jeg blir vist, og gleder meg til å jobbe sammen med alle gode krefter om oppdraget, sier Smith-Solevåg.

– Sammen skal vi bidra til at Jesus er synlig og relevant i 2017, at vi når ut med historiene om alt det gode som skjer – og til at Frelsesarmeen videreutvikler sin rolle som talerør for marginaliserte grupper i samfunnet.

Geir Smith-Solevåg kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nittedal, hvor han har hatt overordnet ansvar for kommunens samfunnskontakt. Han har vært pressetalsmann og kommunikasjonsrådgiver for rådmann, ordfører og øvrig ledelse. Han har jobbet særlig med kommunikasjonsstrategi, innbyggerdialog, digitaliseringsprosjekter, internkulturbygging og omdømmebygging, og har vært involvert i prosjekter på offentlige anskaffelser, e-læring og identitetsbygging. Smith-Solevåg har vært en del av rådmannens strategiske ledergruppe og kommunens beredskapsråd, og har også selv bakgrunn som lokalpolitiker.

Smith-Solevåg har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Det teologiske menighetsfakultet (MF). Mange i Frelsesarmeen vil kjenne ham som tidligere ansatt og styreleder i Frelsesarmeens barn og unge, og som ansatt i informasjonsseksjonen. Han er soldat i Fjellhamar korps, er gift og har tre barn.