a123

Ny internasjonal leder for Frelsesarmeen skal snart velges

Ny internasjonal leder for Frelsesarmeen skal snart velges

Det høye råd samles i London i mai, melder Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter.

Internasjonal nestleder i Frelsesarmeen, kommandør Brian Peddle, vil lede gjennomføringen av Det høye råd frem til en internasjonal leder og nestleder har blitt valgt. Enhver aktiv offiser i Frelsesarmeen er kvalifisert til å bli valgt, uavhengig av medlemskap i Det Høye Råd. Per nå er 111 av Frelsesarmeen offiserer aktuelle til medlemskap i Det høye råd for 2018.

Velkomst i Central Hall Westminister 

19. mai vil det bli offisiell velkomst for Det høye råd i Central Hall Westminster i London sentrum. Stedet har lang tradisjon med å holde arrangementer for Frelsesarmeen. Velkomsten vil også være anledning til å ta farvel med nåværende verdensleder, general André Cox, og kommandør Silvia Cox; verdenspresident for Frelsesarmeens kvinner.

Oppdateringer underveis

Nyheter vil bli annonsert underveis - med informasjon om prosessen i Det høye råd, og prosessen frem mot å velge ny internasjonal leder. Det er også planlagt å gi oppdateringer gjennom en "live webcast" når man offentliggjør hvem den 21. generalen for Frelsesarmeen blir.

Et område på nettsiden til det internasjonale hovedkvarteret, vil inneholde alle nyheter som handler om Det høye råd 2018:www.salvationarmy.org/highcouncil2018 

Fakta:

  • Det høye Råd i Frelsesarmeen består av alle aktive kommandører, territorialledere og territoriale presidenter for Frelsesarmeens kvinner.
  • Formålet er å velge den neste internasjonale lederen i Frelsesarmeen.
  • Den nye lederen vil ta over ansvaret når general Cox pensjoneres ved midnatt 2. august 2018.