a123

Ny måte å finne frivillige på

Ny måte å finne frivillige på

Frivillighet Norge har lansert nettstedet frivillig.no. En fin mulighet for korps og institusjoner i Frelsesarmeen til å søke etter frivillige.

Frivillig.no er en portal der frivillige organisasjoner i Norge kan registrere seg og legge ut oppdrag som potensielle frivillige søker på og melder seg på.

Et oppdrag kan være langvarig eller kortvarig på et gitt sted eller gjøres hjemmefra, store eller små.

Dette er en fin måte å søke etter frivillige for korps og institusjoner. Hvert korps/institusjon registrerer sin profil på frivillig.no og kan legge ut oppdrag.

Har du spørsmål om bruken av frivillig.no kan du kontakte Wibecke Aasnæs, frivillighetskonsulent i Frelsesarmeen.

wibecke.aasnas@frelsesarmeen.no 

 

Frivillig.no eies og drives av Frivillighet Norge og er blitt til gjennom samarbeid med Oslo Kommune og midler fra Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB og driftsmidler fra Kulturdepartementet.