a123

Ny oppgave

Ny oppgave

Se hvem som får ny oppgave.

Gjeldende fra 1. september 2013

 

Kommandør Janet Refstie - Ansvarlig leder (deltid) Hjem og Familie

 

Sjefsekretærens kontor, 31. mai 2013