a123

Ny ordre / endringer

Ny ordre / endringer

Endring i forhold til tidligere ordre.


Major Tone Gjeruldsen er fra 01. august 2014 beordret som Seksjonsleder for Misjon og Bistand.

Dette er en endring i forhold til tidligere ordre. Vi er takknemlige for å få major Tone Gjeruldsen som leder for denne viktige tjenesten i Frelsesarmeen.

Vi vil samtidig opplyse om at kommunikasjonsavdelingen vil bli reorganisert. Mer informasjon om dette vil følge senere.Sjefsekretæren, 09. mai 2014