a123

Ny ordre

Ny ordre

Ny ordre gjeldende fra 1. august 2017

 

Major Ruth Bente Paulsen Fagkonsulent med oppfølging av sosialt arbeid på korps.

Dette er i tillegg til ordren som korpsleder i Drammen korps.

 

Sjefsekretæren, 15. mai 2017