a123

Ny ordre

Ny ordre

Se hvem som får ny oppgave.

 

Gjeldende fra 1. oktober 2013

Major Tove Roholt - Distriktsoffiser i Østre Divisjon p.t.

 

Sjefsekretærens kontor, 26. september 2013