a123

Ny ordre

Ny ordre


Oberstløytnant Bernt Olaf Ørsnes er fra 15. september 2014 beordret som Fengselskapellan i Bergen.

 

Orden er foreløpig deltid.

 

 

Sjefsekretæren, 2. september 2014