a123

Ny ordre

Ny ordre


Kaptein Christine Stensland er fra 8. januar 2015 beordret som medarbeider ved Handelsavdelingen/postekspedisjonen p.t. (midlertidig).Sjefsekretæren, 09. januar 2015