a123

Ny ordre

Ny ordre

Løytnant Hjördis Kristinsdóttir vil fra 15.april 2016 ha ordre som divisjonssekretær, Island og Færøyene divisjon, i 100 % stilling.

 

 

Sjefsekretæren,15, april 2016