a123

Ny ordre

Vi er glad for å komme med følgende informasjon:

Løytnant Monica Ellingsen er fra 1. november 2015 beordret som FAbU-kontakt i Agder, Vestre divisjon 20%. Dette er i tillegg til hennes ordre som korpsleder i Flekkefjord korps (80%).

  

Sjefsekretæren, 23. oktober 2015