a123

Ny ordre

Ny ordre

Ordre gjeldende fra 1. februar 2017

 

Major Kjell Arne Falla Medarbeider i Frelsesarmeens Rusomsorg i Trondheim (pt)

 

 

Sjefsekretæren, 2. februar 2017