a123

Ny ordre

Ny ordre

Ordre gjeldende fra 1. august 2016

 

Kaptein Anny Løvdahl Administrasjonssekretær i Sandnes korps i 20 % stilling.

Hun forsetter som divisjonssekretær ved divisjonshovedkvarteret i Vestre divisjon i 80 % stilling

 

 

Sjefsekretæren, 31 mai 2016