a123

Ny ordre

Ny ordre

Informasjon

Endring av ordre gjeldende fra 1. august 2016

 

Major Paul Waters Administrasjons- og programutvikler ved Feltkontoret.

Han vil i tillegg ha oppgaver ved Offisersskolen.

 

Sjefsekretæren, 4. august 2016