a123

Ny ordre

Ny ordre

Ordre gjeldende fra 1. januar 2017

 

Major Marit Skartveit Kapellan med ansvar for retreat i fengsel.

 

 

Sjefsekretæren, 3. november 2016