a123

Ny rapportmal tilgjengelig

Ny rapportmal tilgjengelig

Ny mal for årsmelding 2014 er tilgjengelig i KS.

Har du forslag til endringer, kontakt Mari Sandbakk. (mari.sandbakk@frelsesarmeen.no)