a123

Ny søknadsfrist 5. februar

Ny søknadsfrist 5. februar
Nå er det siste frist til å søke om tilskudd til opplæringen under øvelser, seminarer og lignende. Foto: Ranveig Nordgaard

Kristelig Studieforbund har forlenget fristen for å søke om studieforbundsstøtte.

Det er flere som har henvendt seg til Musikkseksjonen om hjelp med utfylling av skjema for studieforbundsstøtte.

Når har Kristelig Studieforbund (k-stud.no) forlenget fristen til 5. februar!

Kontaktpunktet for Kristelig Studieforbund for Frelsesarmeens studiegrupper er Medarbeiderskolen, men for musikkgruppene gir gjerne Audrey Pedersen (audrey.pedersen@frelsesarmeen.no) og Espen Ødegaard (espen.odegaard@frelsesarmeen.no) en hjelpende hånd.

 

Gjør en innsats for å få søknaden for din gruppe av gårde innen den nye fristen. Det er viktig for økonomien i din gruppe, for Frelsesarmeen totalt blir det snakk om et betydelig beløp, og Frelsesarmeens studietilbud blir på denne måten synlig i det offentlige rom.

 

Takk for den innsats du gjør for musikklivet i Frelsesarmeen!