a123

Ny stabssjef

Ny stabssjef

Kommandør William Roberts blir ny stabssjef på IHK.

 

Generalen har utnevnt kommandør William Roberts som ny stabssjef med virkning fra 1. oktober. Kommandør Nancy Roberts blir ny sekretær for Frelsesarmeens kvinner internasjonalt.

Den nye stabssjefen har bred erfaring fra Frelsesarmeens arbeid. Han har blant annet tjenestegjort som både sjefssekretær og territorialleder rundt i verden, samt hatt lederoppgaver på IHK. Kommandør Nancy Robert har deltatt i ledelsen av ”League of Mercy and Home League”, samt ”Social Concerns” (moralske og etiske utfordringer).

I desember 2001 ble kommandørene William og Nancy Roberts utnevnt til henholdsvis territorialleder for Sør-Amerika Øst Territoriet og avdelingssjef for Frelsesarmeens kvinner. Fire år senere ble det tjeneste ved IHK i London. William som internasjonal sekretær for ”Business Administration” og Nancy som IHK-kapellan og sekretær for ”Staff Development”. I mars 2008 ble kommandørene Roberts de første territoriallederne av det nydannede Kenya Vest Territoriet. Senere dro kommandørene Roberts tilbake til sitt hjemland USA hvor de ble nasjonale ledere.