a123

Nye aspiranter

Nye aspiranter

Se hvem som starter sin offisersutdannelse høsten 2013.

Vi er glade for å kunne informere om at følgende er antatt som aspiranter:

Ellen Thorstensen Brorson, Arendal korps,
oppstart høsten 2013

Karine Marie Maniscalco, Sandvika korps,
oppstart høsten 2013

Hilding Runar og Monica Kjellén Runar, Moss korps,
oppstart høsten 2013

Ingvi Kristinn Skjaldarson og Hjördís Kristinsdóttir, Reykjanes korps,
tidspunkt for oppstart er ikke bestemt