a123

Nye divisjonsledere i vest

– Det er viktig å la mennesker komme inn i tjeneste der de kan bruke gavene og evnene sine. Det er bruk for alle, sier Jan Risan. Sammen med kona Kjersti ble han innsatt som leder for Vestre divisjon 4. september.

Nye divisjonsledere i vest
4. september hadde kommandør Vibeke Krommenhoek innsettelse av Kjersti og Jan Risan som divisjonsledere i Vestre divisjon. Foto: Jan Aasmann Størksen

Kjersti og Jan Risan er i gang med sin gjerning som divisjonsledere i Vestre divisjon. Fredag 4. september var det innsettelse i Stavanger for ekteparet som flyttet fra Oslo i sommer.

– Det er jo som å komme hjem til sine egne. Vi kjenner kulturen godt og det er her vi har våre røtter. Vi trives veldig godt her, sier Jan Risan og skryter av den gode velkomsten de har fått.

Både Kjersti og Jan har vokst opp i Stavanger. Siden den gang har de begge bred erfaring fra ulike oppgaver i Frelsesarmeen. Jan har også hatt flere lederoppgaver i Fretex og på hovedkvarteret.

De siste årene har Kjersti hatt ordre på Ressurssenteret på Jeløy, i sosialavdelingen og på FAbU. Jan kommer fra jobben som assisterende sjefsekretær, i tillegg til at han har vært leder for Ressurssenteret på Jeløy.

–Vi har jo aldri vært divisjonsledere før, men jeg tenker at vi har god nytte av erfaringen fra tidligere oppgaver, sier Jan og er glad for å ha oppgaver ute blant korpsene igjen.

– Vi har allerede fått bekreftet at det skjer mye spennende som skjer i divisjonen. Det er stor variasjon og et stort mangfold blant korpsene. Alle har stor verdi, så lenge man er tro mot oppdraget; å vinne verden for Kristus. Flere av korpsene består av alle generasjoner, det tenker jeg er veldig verdifullt.

– Hva ser du som viktig som leder for divisjonen?

– Det er å være en støtte og en inspirator. Å hjelpe korpsene, ledelsen, offiserer og medarbeidere til å prioritere riktig, opprettholde motivasjon og få kraft og glede i tjenesten.

–Hva ser du på som de største utfordringene?

– Det er å legge til rette for at folk forplikter seg, både til å bli soldater og til å ta lederansvar. Det er viktig å la mennesker komme inn i en tjeneste der de kan bruke gavene og evnene sine. Det er bruk for alle og det finnes mange ulike oppgaver. Alt er like verdifullt.

– Hva er din hjertesak?

– Det er viktig å være tro mot oppdraget og at vi har et Jesus-fokus framfor et Frelsesarmeen-fokus. Jeg er veldig glad i Frelsesarmeen og det er viktig at vi har Guds kjærlighet som drivkraft.

Hva er din drøm for Frelsesarmeen?

– Jeg vil gjerne ha vekst, men ønsker ikke kvantitet på bekostning av kvalitet. Vi må være trofast mot Guds ord og oppdraget, samtidig skal vi være relevante for samfunnet. Behovet for evangeliet og for frelse er stort. Ikke bare for evigheten, men også for å skape en smak av himmel her på jorda.