a123

Nye fjes i ledelsen

Denne uken møttes Frelsesarmeens lederråd og hovedstyre for første gang etter ferien, og nye medlemmer ble ønsket velkommen.

Nye fjes i ledelsen

De nye medlemmene er: 

 • Oberstlt. Bente Gundersen; ny forvaltningssjef etter oberstlt. Thorgeir Nybo. 
 • Oberstlt. Solfrid Bakken; ny personalsjef etter major Lise O. Luther. 
 • Oberstlt. Brit Knedal, ny assisterende sjefsekretær

55 prosent kvinneandel 

Frelsesarmeens lederråd består forøvrig av

 • Kommandør William Cochrane, territorialleder
 • Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær
 • Oberst Birgit Fosen, avdelingssjef for Frelsesarmeens kvinner
 • Oberstlt. Frank Gjeruldsen, programsjef
 • Lindis Evja, sosialsjef
 • Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef 

Forenklet styrestruktur

Frelsesarmeens lederråd møtes månedlig for å diskutere og vedta saker knyttet til strategi og policy i Frelsesarmeen. Det utfyller hovedstyret, som er Frelsesarmeens juridiske styre og også ivaretar finansielle spørsmål. Hovedstyret erstatter styrene som var kjent som feltstyret, sosialstyret og finansstyret. 

Frelsesarmeens hovedstyre består av territorialleder (toppleder), sjefsekretær (nestleder) og avdelingssjefene:

 • Kommandør William Cochrane, territorialleder (TC)
 • Oberst Jan Peder Fosen, sjefsekretær (CS)
 • Oberst Birgit Fosen, avdelingssjef for Frelsesarmeens kvinner
 • Oberstlt. Frank Gjeruldsen, programsjef
 • Oberstlt. Bente Gundersen, forvaltningssjef
 • Oberstlt. Solfrid Bakken, personalsjef
 • Lindis Evja, sosialsjef
 • Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef