a123

Nye oppgaver

Nye oppgaver


Forhandlingsleder

Anne-Dorthe Nodland Aasen er fra 1. oktober ansatt som forhandlingsleder, i en nyopprettet stilling tilknyttet Frelsesarmeens personalavdeling. Hovedoppgaven vil være å forvalte avtaleverket, med særlig vekt på lønns- og arbeidsvilkår. Hun er utdannet barnehagelærer, har videreutdanning i ledelse og har erfaring med tariff og forhandlinger gjennom verv som tillitsvalgt. Siden 2007 har hun vært seksjonsleder for Frelsesarmeens barnehager. I perioden 2011 til dags dato har Anne-Dorthe vært prosjektleder for Pensjonsprosjektet i delt stilling. Denne stillingen avsluttes fra samme dato. Anne-Dorthe er soldat i Templet korps i Oslo.

 

Seksjonsleder

Annette Gilbrant er ansatt som ny seksjonsleder for Frelsesarmeens barnehager fra 1. oktober. Hun er utdannet barnehagelærer og har jobbet som fagkonsulent ved seksjonen siden 2010. Annette er soldat i Templet korps i Oslo.