a123

Nye ordre

Nye ordre

Major Chris Pender er fra 20. april 2015 beordret som assisterende divisjonssjef i Østre divisjon i 60% stilling. (I tillegg til ordren i Majorstua korps.)

Fra 1. august 2015 beordres han som assisterende divisjonssjef i Østre divisjon i 100% stilling.

 

Kaptein Dag Vidar Fosse er fra 1. august 2015 beordret som korpsleder i Lillestrøm korps 100%.

 

Sjefsekretæren, 26. mars 2015