a123

Nye ordrer og Informasjon

Nye ordrer og Informasjon

Nye ordrer

 

Gjeldende fra 01. august 2014

Kadett Anita Baunø - Assisterende korpsleder i Bergen 1. korps

 

Gjeldende fra 01. september 2014

Major Helen Stangeland - Ansvarlig leder for Hjem og Familie ( 50 % )

 

Gjeldende fra 01. oktober 2014

Major Kjersti Håland Risan - Konsulent i Seksjon for Velferd og utvikling med blant annet ansvar for familieverksted

 

Informasjon

Seksjon for velferd og utvikling vil få utvidet ansvarsområde fra høsten. Seksjonen vil fra da gi veiledning og oppfølging til både korps og virksomheter i Sosialtjenesten innenfor det diakonale og sosiale området. Mer informasjon om dette kommer etter sommerferien.

 

Sjefsekretæren, 25. juni 2014