a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvem som har fått nye oppgaver.

Nye korpsledere:

Major Reidun Alvsåker og Olav Alvsåker korpsledere i Sandnes korps gjeldende fra 1. januar 2018

 

Ny sersjant:

Geir Engøy er utnevnt til sersjant fra 1. januar 2018 og vil gjøre tjeneste i Solheimsviken korps i Bergen

 

Vi ønsker dem Guds velsignelse i de nye oppgavene.

 

Sjefsekretæren, 15. desember 2017