a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Nye ordrer gjeldende fra dags dato

 

Oberstløytnant Frank Gjeruldsen            

Avdelingssjef for avdeling for Program

Major Eli Nodland Hagen

Assisterende avdelingssjef for avdeling for Program  

Major Bjørg Randi Gjærevold Bråthen

Divisjonsleder (divisjonssjef) i Nord Norge divisjon

Hun vil inntil videre fortsette med oppgaver tilknyttet offisersskolen

Major Lars Bråthen 

Divisjonsleder og divisjonssekretær Nord Norge divisjon 

Han vil inntil videre fortsette med oppgaver tilknyttet offisersskolen

 

Informasjon om endringer av noen avdelingsfunksjoner

Vi endrer avdeling for Felt og Program til avdeling for Program, noe som er vanlig internasjonalt. Dette skjer med umiddelbar virkning. På grunn av denne endringen, vil det bli noen endringer i ansvarsfordelingen for noen av oppgavene som har vært knyttet til avdeling for Felt og Program.

 

Programsjef

Programsjefen vil ha ansvar for program som inkluderer ekspansjon, prioriteringer, nye tiltak, ressurser og hjelp til korpsene slik at vi best mulig kan utføre vårt oppdrag, utvikling og menighetsvekst. Programsjefen skal være koordinator for divisjonssjefene i områdene nevnt ovenfor.

Selv om Programsjefen ikke er ansvarlig for personalsaker knyttet til feltet, er Programsjefen medlem av forflytningsrådet.

 

Personalsjef

Personalsjefen vil ha ansvar for både personalsaker og forflytning av offiserer i territoriet. Personalsjefen er også ansvarlig for sivilt ansatte og for rekruttering av nye ansatte der hvor dette ikke er delegert til andre. Divisjonssjefene og andre vil rapportere til Personalsjefen hva angår personalsaker. Anbefalinger vedrørende de årlige forflytningene vil komme fra divisjonssjefenes årlige forflytningskonferanse og bli sendt for godkjenning til Forflytningsrådet, som ledes av Territoriallederen. Personalsjefen deltar i begge disse møtene.

 

Assisterende Sjefsekretær

Assisterende Sjefsekretær vil, i tillegg til de oppgavene som ligger i denne stillingen, ha ansvar i personalsaker knyttet til soldater og tilhørige, når det er behov for det. Divisjonssjefene kan kontakte Assisterende Sjefsekretær i slike saker.

 

Sjefsekretæren, 17. august 2017