a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Nye ordrer gjeldende fra 1. oktober 2017

 

Major Chris Pender  

Kapellan ved Ensjøtunet Omsorg+
og besøksoffiser, pensjonerte offiserer

Kaptein Hildegunn Sødal         

Assisterende korpsleder, Larvik korps

 

Sjefsekretæren, 20. September 2017