a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Nytt om aspirantarbeidet og territoriallederens kontor.

Ordrer   

Major Thormod Langeland tilleggsoppgave som aspirantkoordinator, gjeldende fra 1. oktober 2017

Major Randi Sørfosbog Frøyseth tilleggsoppgave som aspirantkontakt, Island og Færøyene divisjon, gjeldende fra 1. august 2017

Major Thomas Andersen tilleggsoppgave som aspirantkontakt, Sentraldivisjonen. gjeldende fra 1. august 2017

 

Aspirantkontaktene i de øvrige divisjonene er:

Major Kjersti Risan aspirantkontakt, Vestre divisjon

Løytnant Friederike Bach aspirantkontakt, Nord-Norge divisjon og Nordre divisjon

Aspirantkontakt til Østre divisjon meddeles senere

 

Annen informasjon

Territoriallederen har utnevnt Andrew Hannevik til stillingen som sin privatsekretær fra 1. oktober 2017. Andrew er utlånt fra kommunikasjonsavdelingen, der han de siste 13 årene har tjenestegjort som informasjonssjef og seksjonsleder på en utmerket måte.
Tilsettingen vil være et tap for kommunikasjonsavdelingen, men hans evner og erfaring vil være uvurderlig for lederkontoret og teamet der.

 

Sjefsekretæren, 26. September 2017