a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Nye ordrer gjeldende fra 1. oktober 2017

Kaptein Maria Berg tilleggsoppgave som aspirantkontakt for Østre divisjon.

Sjefsekretæren, oktober 2017