a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Ordrer og meddelelser gjeldende fra 01. august 2015

 

Major Eli Nodland Hagen assisterende felt -og programsjef og assisterende sosialsjef

Major Flemming Baunø assisterende divisjonssjef i Sentraldivisjonen

Major Bjørg Randi Bråthen seksjonsleder Hjem og familie

Kaptein Tom Kristiansen assisterende personalsjef

Kaptein Trine Kristiansen fagkonsulent, Forvaltningsavdelingen, stab

 

Island & Færøyene divisjon

Major Bjørn Ove Frøyseth korpsleder i Torshavn korps p.t. (60%) og medarbeider i Personlavdelingen p.t. (40%)

Major Randi Sørfosbog Frøyseth korpsleder i Torshavn korps p.t. (60%)

Kadett Ingvi K. Skjaldarson korpsleder i Reykjavik korps

Kadett Hjørdis Kristinsdottir korpsleder i Reykjavik korps (50%) og divisjonssekretær, Island og Færøyene divisjon (50%)

 

Nord-Norge divisjon

Kaptein Turid Formo korpsleder i Narvik korps

Kadett Karine M. Morelle korpsleder i Vadsø korps og Vardø korps

Kadett Lina Bååth korpsleder i Kirkenes korps

Kadett Anders Stangeland korpsleder i Kirkenes korps

 

Nordre divisjon

Major Marie Alnes assisterende korpsleder i Ålesund korps

Britt Lundin korpsleder i Kristiansund korps (80%)

 

Sentraldivisjonen

Major Marit Skartveit koordinator, Frelsesarmeen Grønland (60%) (Gjeldende fra 01. september 2015)

Major Jens Roald Baade korpsleder i Grønland korps (50%)

Major Helen Stangeland korpsleder i Drøbak korps (100%)

Kaptein Christian Eilertsen korpsleder i Moss korps

Kadett Monica Runar korpsleder i Fredrikstad korps

Kadett Hilding Runar korpsleder i Fredrikstad korps

 

Vestre divisjon

Oberstlt Bernt Olaf Ørsnes bykoordinator i Bergen og korpsmedarbeider, pastoralt arbeid i Bergen1.korps (50%)

Major Gunnar Flørnes Gundersen korpsleder i Stord korps (75%)

Major Marianne Naustdal assisterende korpsleder i Ladegården korps

Kaptein Jacobina Heinesen korpsleder i Farsund korps

Kaptein Finnbogi Olsen korpsleder i Farsund korps

Løytnant Monica Ellingsen korpsleder i Flekkefjord korps

Sersjant Ola Grytten korpsleder i Bergen 1. korps og Solheimsviken korps (deltid)

 

Østre divisjon

Kaptein Wenche Skau Flata korpsleder i Hokksund korps og Nedre Eiker korps

Løytnant Hanne Kristin Thuv Skog korpsleder i Sandvika korps

Kadett Bodil Østergren korpsleder i Tønsberg korps

Kadett Helge Østergren korpsleder i Tønsberg korps

Kadett Anita Baunø korpsleder i Asker korps

Kadett Theodora Karlsdottir korpsleder i Porsgrunn korps (50%)

Kadett Ellen Brorson assisterende korpsleder i Nedre Eiker korps

 

Sosialtjenesten

Major Anne Louise Skoland leder, Frelsesarmeens fengselsarbeid

 

Ordrer i andre territorier gjeldende fra 01. juni 2015

Kaptein Hildegunn Sødal opptar ordre i Finland

Kaptein Geir Sødal opptar ordre i Finland

 

 

FA Hovedkvarteret, 26. februar 2015

 

Jan Peder Fosen

sjefsekretær