a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvem som har fått nye oppgaver.

 

Major Anne Lise Undersrud

har fra 01. februar 2013 ordre som avdelingssjef for felt- og programavdelingen. Hun forfremmes til oberstløytnant fra samme dato.

 

Kaptein Rannva Olsen

har fra 01. desember 2012 ordre som Daglig leder ved Dagsenteret, Reykjavik ( (80%) og korpsleder Reykjavik korps, ansvar for Barne- og ungdomsarbeidet (20%).

 

Oslo, 25.01.2013

Sjefsekretærens kontor