a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvem som har fått nye oppgaver.

 

Major Jens Roald Baade

har fra 11. februar 2013 ordre som medarbeider Frelsesarmeens rusomsorg Varmestua Sandvika (40%) og kapellan Frelsesarmeens rusomsorg, region Øst (60%)

 

Major Thor Narve Kvist

har fra 01. mars 2013 ordre som medarbeider ved Seksjon for organisasjon.