a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvilke offiserer som får nye arbeidsoppgaver.

ORDRER GJELDENDE FRA 01. AUGUST 2013

 

Major Gunnar Eide - Divisjonssjef - Island & Færøyene Divisjon

Assisterende Territorial koordinator for Åndelig livs utvikling

 

Major Ida-Karin Eide - Divisjonssekretær for Frelsesarmeens Kvinner - Island & Færøyene Divisjon

Aspirantkontakt Island & Færøyene Divisjon Territorial koordinator for Åndelig livs utvikling

 

Major Thore Paulsen - Divisjonssjef - Nordre Divisjon

 

Major Ruth-Bente Paulsen - Divisjonssekretær for Frelsesarmeens Kvinner - Nordre Divisjon

 

Major Paul-William Marti - Divisjonssjef - Sørvest divisjon i Tyskland

 

Major Margaret Saue Marti - Divisjonssekretær for Frelsesarmeens Kvinner - Sørvest divisjon i Tyskland

 

Major Chris Pender - Pastoraloffiser

Kontakt med norske offiserer i utlandet

 

Major Ågot Meinert - Sekretær ved feltavdelingen (50%)

Sekretær ved personalavdelingen (50%)

 

Major Jane Waters - Undervisningsoffiser ved Frelsesarmeens Offisersskole

 

Major Paul Waters - Undervisningsoffiser ved Frelsesarmeens Offisersskole

 

Major Harold Reinholdtsen - Korpsmedarbeider i Asker korps med ansvar for diakoni (60%)

Administrasjonskonsulent ved Frelsesarmeens Eiendommer AS (40 %)

 

Island & Færøyene Divisjon

 

Kadett Hannes Bjarnason - Korpsleder i Akureyri korps

 

Kadett Birna Dis Vilbergsdottir - Korpsleder i Akureyri korps

 

Løytnant Elin Kyseth - Korpsleder i Reykjanes korps

 

Aspirant Ingvi Kristinn Skjaldarson - Korpsmedarbeider Reykjanes korps

 

Aspirant Hjördís Kristinsdóttir - Korpsmedarbeider i Reykjanes korps

 

Nord-Norge Divisjon

 

Major Lilja Ånadal - Divisjonssekretær ved DHK Nord-Norge Divisjon (01.09.13)

 

Ann-Heleen Waarum - Korpsleder i Finnsnes korps

 

Monrad Waarum - Korpsleder i Finnsnes korps

 

Nordre Divisjon

 

Major Berit Kristiansen - Divisjonssekretær ved DHK Nordre Divisjon

 

Marie Skuland - Korpsleder i Mo i Rana korps

 

Kadett Tommy Høgset - Assisterende korpsleder i Trondheim korps

 

Sentraldivisjonen

 

Major Helen Stangeland - Korpsleder i Drøbak korps

 

Major André Stangeland - Korpsleder i Drøbak korps

 

Kaptein Jorunn Smith - Korpsleder i Elverum korps

 

Aspirant Hilding Runar - Korpsleder i Fredrikstad korps (01.09.13)

 

Aspirant Monica Runar - Korpsleder i Fredrikstad korps (01.09.13)

 

Kadett Hanne K. T. Skog - Assisterende korpsleder i Hamar korps

 

Major Inger Dahl - Korpsleder i Mysen korps (Fra 01.10.13)

 

Kadett Andreas Welander - Assisterende korpsleder i Sarpsborg korps (80%)

Barne- og ungdomsarbeider i Torp korps (20%)

 

Vestre Divisjon

 

Kaptein Christian Eilertsen - FAbU-ansvarlig i Vestre Divisjon (80%)

Aspirantkontakt i Vestre Divisjon (20%)

 

Kadett Marie Marti - Assisterende korpsleder i Bergen 1. korps

 

Kadett Julio Cesar Davilla Napuri - Korpsleder i Bryne korps

 

Kadett Jacqueline Pamella Muedas - Korpsleder i Bryne korps

 

Major Hildur Karin Halnes - Korpsleder i Kopervik korps

Major Steinar Halnes - Korpsleder i Kopervik korps

 

Løytnant Hilde Ørsnes - Korpsleder i Kristiansand korps

 

Løytnant Kolbjørn Ørsnes - Korpsleder i Kristiansand korps

 

Kadett Monica Ellingsen - Assisterende korpsleder i Stavanger korps

 

Major Astrid Hansen - Korpsleder i Voss korps (50%)

 

Østre Divisjon

 

May H. Eilertsen - Korpsleder i Langesund korps

 

 

Ordre gjeldende fra 15. april 2013

 

Kaptein Muvhulawa Enos Mabada - Korpsleder i Oslo 3. korps med ansvar for flerkulturelt arbeid

 

Kaptein Anne-Lene Rondestveit - Korpsleder i Oslo 3. korps (20 %)

Barnekonsulent ved FAbU (80%)

Fra 01. august 2013: Korpsleder i Oslo 3. korps

 

Informasjon kommer senere:

Major Turid Bååth

Major Randi Fossland

Major Tor Fossland

Kaptein Ester van Gooswilligen (Internasjonal tjeneste)

Kaptein Wouter van Gooswilligen (Internasjonal tjeneste)

Major Tove Roholt

Major Jorunn Aarsrud

 

 

 

FA Hovedkvarteret, 26. februar 2013

Jan Peder Fosen

sjefsekretær