a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvem som får nye oppgaver i Paraguay.

Nye ordrer - Gjeldende fra 01. august 2013

 

Kapteinene Wouter og Ester van Gooswilligen:

Ledere for utposten Viñas Cué

Ledere for barnehjemmet "El Redil"

Ledere for "Cathrine Booth"; hjem for kvinnelige studenter

 

Sted: Asunción, Paraguay

 

 

Oslo, 04. april 2013

Sjefsekretærens kontor