a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Se hvem som får nye oppgaver.

 

Ordre gjeldende fra 01. august 2013

Kaptein Tom Harald Kristiansen - Administrasjonsleder ved Sosialavdelingen

 

Ordre gjeldende fra 05. august 2013

Oberstlt. Brit Knedal - Sekretariatsleder ved Lederkontoret, Aspirantkoordinator og

Medarbeider Hjem og Familie

 

Overføres til Sverige & Latvia territoriet fra 01. august 2013

Major Henrik Bååth - Seksjonssjef for Programkontoret

Major Turid Bååth - Korpsleder, korps 393, Stockholm

 

01. juni 2013

Lindis Evja - Stilling endres fra konstituert sosialsjef til: Sosialsjef

 

Anne Hernæs Hjelle - Stilling endres fra konstituert seksjonsleder til:

Seksjonsleder for Frelsesarmeens barne- og familievern

 

01.september 2013

Major Inger Marit Nygård - Leder for Ettersøkelsesarbeidet

 

Sjefsekretærens kontor, 08. mai 2013