a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Nye ordrer gjeldende fra 01. august 2014.

Major Else Marie Sørensen - Assisterende korpsleder i Ladegården korps med arbeidsoppgaver innen velferdsarbeidet

 

Kaptein Tove Sæhle - Medarbeider i Ladegården korps med arbeidsoppgaver innen velferdsarbeidet (til og med 31. oktober 2014)

 

 

Sjefsekretæren, 11. juni 2014