a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Ordrer gjeldende fra 1. august 2016

Major Bjørg Randi Bråthen Medarbeider ved Frelsesarmeens offisersskole

Major Lars Bråthen Medarbeider ved Frelsesarmeens offisersskole

Kaptein Marit Løvdahl Assisterende korpsleder, Asker korps, med ansvar for diakoni (60%) og aspirantkontakt for Sentraldivisjonen og Østre divisjon (40%)

Kaptein Bjørn Løvdahl Fengselskapellan

Sersjant Marit Selbæk Assisterende korpsleder, Trondheim korps (50%)

 

Nye sersjanter

Vi er glade for å kunne informere om at det er utnevnt to nye sersjanter.

Mona, Andreassen er utnevnt til sersjant fra 1. august 2016 og vil gjøre tjeneste som korpsleder i Andenes korps.

Heidi Bjercke er utnevnt til sersjant fra 1. august 2016 og vil gjøre tjeneste som diakonimedarbeider i Oslo 3. korps (50%).

 

Sjefsekretæren, 22, april 2016