a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Ordrer gjeldende fra 1. august 2016

Oberstløytnant Marianne Nybo Daglig leder for Fyrlyset, Oslo

Løytnant Monica Ellingsen Medarbeider ved Oslo Slumstasjon

 

Sjefsekretæren, 11. mai 2016