a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Ordrer gjeldende fra 1. august 2016

 

Kaptein Randi Sigvartsen Medarbeider i resepsjonen ved Hovedkvarteret

 

Løytnant Hanne Kristin Skog Korpsleder i Brumunddal korps

 

 

Sjefsekretæren, 24. mai 2016