a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Ordrer og meddelelser gjeldende fra 01. august 2016

Oberstlt. Odd Berg Divisjonssjef, Sentraldivisjonen

Oberstlt. Grethe Berg Divisjonssekretær for Frelsesarmeens kvinner, Sentraldivisjonen

Oberstlt. Elisabeth Henne Rektor, Frelsesarmeens Offisersskole

Major Thormod Langeland Undervisningsoffiser, Frelsesarmeens Offisersskole

Major Paul Waters Assistent til Sjefsekretæren

Major Jane Waters Ansvar for utvikling av ressurser og program ved Feltavdelingen

Major Knut Haugsvær Leder for utviklingsarbeid (tilleggsordre fram til 1.1. 2017)

 

Island & Færøyene divisjon

Major Rannva Olsen Medarbeider ved divisjonshovedkvarteret, Island og Færøyene divisjon

 

 

Nord Norge divisjon

Bodø korps Meddeles senere

 

 

Nordre divisjon

Major Ingrid Bjørke Korpsleder i Ålesund korps/tilsyn med Volda korps

Major Marie Alnes Korpsleder i Ålesund korps/tilsyn med Volda korps

Kaptein Marit Nangwala Korpsleder i Molde korps

Kaptein Moses Nangwala Korpsleder i Molde korps

Løytnant Bodil Østergreen Korpsleder i Mosjøen korps og Sandnessjøen korps

Løytnant Helge Østergreen Korpsleder i Mosjøen korps og Sandnessjøen korps

Løytnant Danut Ghetea Korpsleder i Florø korps

Kadett Elenea Ghetea Korpsleder i Florø korps

 

 

Sentraldivisjonen

Major Elisabeth Joensen Korpsleder Askim korps

Samuel Jakob Joensen Korpsleder Askim korps

Major Jens Roald Baade Korpsleder i Grønland korps

Major Anne Beth Fagermo Korpsleder i Kongsvinger korps (Gjelder fra 1.9.2016)

Major Leif Erling Fagermo Korpsleder i Kongsvinger korps (Gjelder fra 1.9.2016)

Kaptein Thomas Andersen Korpsleder i Oslo 3. korps

Kadett Rebecca Runar Askevold Korpsleder i Halden/Tistedal korps

Aspirant Øyvind Askevold Korpsleder i Halden/Tistedal korps (deltid) Kadett høsten 2016

Kadett Silje Fagermo Korpsleder i Hamar korps

Kadett Rolf Arne Fagermo Korpsleder i Hamar korps

Brumunddal korps Meddeles senere

 

 

Vestre divisjon

Major Thor Narve Kvist Korpsleder i Grimstad korps

Major Lilja Ånadal Korpsleder i Sandnes korps

Major Anne Grethe Amland Korpsleder i Stavanger korps

Major Ørjan Amland Korpsleder i Stavanger korps

Kaptein Ester van Gooswilligen Korpsleder i Egersund korps

Kaptein Wouter van Gooswilligen Korpsleder i Egersund korps

Ladegården korps Meddeles senere

 

 

Østre divisjon

Major Dan Storck Assisterende korpsleder i Brevik korps og Langesund korps

Major Marit Skartveit Korpsleder i Tønsberg korps (deltid)

Kaptein Randi Sigvartsen Medarbeider ved Velferdssenteret, Drammen korps

Kaptein Laila Granseth Korpsleder i Skien korps og distriktsleder for Distrikt 1 i Østre divisjon

Kaptein Rune Berg Korpsleder i Sandefjord korps

Løytnant Maria Berg Korpsleder i Sandefjord korps

Kadett Theodora Welander Korpsleder i Porsgrunn korps

Kadett Linda Saltnes Assisterende korpsleder i Tønsberg korps

Kadett Karla Norbakken Korpsleder i Gjøvik korps

 

 

Sosialtjenesten

Major Wenche Walderhaug Midjord Assisterende seksjonsleder (tilleggsordre fram til 1.1.2017) Seksjon for Frelsesarmeens rusomsorg

Silje Andersen Administrasjonsleder i Sosialavdelingen. Kaptein fra 1.8.2016

 

Ordrer gjeldende fra 1. januar 2017

Major Wenche Walderhaug Midjord Seksjonsleder for Seksjon for Frelsesarmeens rusomsorg

Major Knut Haugsvær Leder for utviklingsarbeid (heltid)

 

 

Ordrer i andre territorier gjeldende fra 01. august 2016

Kaptein Anne-Lene Rondestveit Mabada Opptar ordre i Danmark

Kaptein Enos Mabada Opptar ordre i Danmark

 

 

Meddelelse gjeldende fra 1. august 2016

Seksjon for «Over 60»- gruppene Informasjon meddeles senere

 

 

Offiserer som går ut i studiepermisjon fra høsten 2016

Major Øyfrid Storck

Kaptein Hilde Nylund

Kaptein Christine Stensland

 

 

Frelsesarmeens Hovedkvarter, 26. februar 2016

 

Jan Peder Fosen

sjefsekretær