a123

Nye ordrer

Nye ordrer

Endring av ordrer gjeldende fra 1. august 2016

Major Wenche Walderhaug Midjord Assisterende sosialsjef

Major Knut Haugsvær Seksjonsleder for Seksjon for Frelsesarmeens rusomsorg

 

 

Nye sersjanter gjeldende fra 1. august 2016

Vi er glade for å kunne informere om at det er utnevnt fem nye sersjanter.

 

Heidi Hjartnes - tjeneste som korpsmedarbeider med ansvar innen diakon og FAbU i Haugesund korps.

Nicolin Mattias Lässig - tjeneste som korpsassistent i Tromsø korps.

Jonas Münch - tjeneste som korpsassistent i Skien korps.

Rieko von Silfhout - tjeneste med ansvar innen disippelgjøring og undervisning av ungdommer i Vestre divisjon.

Reidun Åreskjold - tjeneste som korpsleder i Nedre Eiker korps.

 

Sjefsekretæren, 21. juni 2016