a123

Nye prosedyrer

Nye prosedyrer

Dagens tall er 3.1.3 og 7.12.18 i KS - ny særavtale og prosedyre vedrørende filmvisningslisens.

P-3.1.3

Fredag 18. august ble vi enige om ny Lokal særavtale for Frelsesarmeen. Vi er glade for at vi fortsatt har en god særavtale for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Frelsesarmeen. Dette er kun en kort orientering om at vi er i mål – mer info kommer i opplæring utover høsten.

Se prosedyre 3.1.3, hvor dere også finner Særavtalen.

I løpet av høsten vil ledere og tillitsvalgte bli kalt inn til opplæring i den nye avtalen, samt oppfriskning i lønnssystemet. Datoer vil bli sendt ut i kalenderen, og dere kan da godta på datoen det passer og avslå de datoene det ikke passer.

Det er fint om ledere og tillitsvalgte informerer videre slik at alle ansatte kjenner til at ny avtale er på plass.

P-7.12.18

Denne handler om behovet for filmvisningslisens på Frelsesarmeens lokasjoner. Den er ment som et støttedokument for den lokale lederen i vurdering av sitt behov for en filmvisningslisens. Temaet er litt komplisert så Forvaltningsavdelingen forsøker å gi god innspill. "Prosedyren" er P- 7.12.18, og vi kan nok regne med at flere blir kontaktet av leverandører for dette fremover så det er greit å være forberedt. Prosedyren vil oppdateres utover høsten dersom det virker å være behov for det.