a123

Nye soldater og tilhørige i Tórshavn korps

Nye soldater og tilhørige i Tórshavn korps
Bak f.v:  Bernhard Petersen, Bárður Olsen, Birna Eyvindsson, Julius Hammer, major Elisabeth Joensen, Erhard Olsen. Foran f.v:  Dinna Dam, Hervør Hammer, Elsa Poulsen. Foto: Elisabeth Joensen

Over 100 mennesker overvar innvielsen 1. påskedag.

Første påskedag var der festmøte i Tórshavn med innvielse av 2 nye soldater, Bárður Olsen og Elsa Poulsen, samt 4 tilhørige: Dinna Dam, Birna Eyvindsson, Hervør og Julius Hammer.

Over 100 mennesker overvar innvielsen. Det var også besøk av divisjonssjefene Ida Karin og Gunnar Eide, strengemusik, hornmusik, frie vitnesbyrd og halleluja-marsj til sangen om at "Frelsessoldaten aldri dør".

Korpset har vært uten korpsledere i 3 år, men det er oprettet et lederteam som sammen med en møtekomité styrer korpset. Til høsten vil korpset igen få korpsledere.