a123

Nye toppledere på plass

Søndag ble kommandørene Dick og Vibeke Krommenhoek ønsket velkommen som Frelsesarmeens nye ledere for Norge, Island og Færøyene. Deretter varslet de fornyelse.

 

Elevene på Frelsesarmeens offisersskole stod for den mest fargerike delen av programmet på installasjonsmøtet for Frelsesarmeens nye territorialledere i Templet søndag ettermiddag. Med hvert sitt flagg og staselige nasjonaldrakter ønsket frelsessoldater fra Island, Færøyene og Island Dick og Vibeke Krommenhoek velkommen på hver sine språk.

Stabssjef André Cox foretok selve installasjonen av de nye lederne, Dick Krommenhoek som territorialleder for Frelsesarmeen og Vibeke Krommenhoek som territorialleder for Frelsesarmeens kvinner.

– Dere er gode og dyktige mennesker, men trenger styrke til ansvaret og oppgavene som ligger foran dere. Den styrken er det bare Den hellig ånd som kan gi dere, sa stabssjefen.

Oberstløytnant Grethe Berg ønsket velkommen på vegne av Frelsesarmeens kvinner.

– For hva er vel Frelsesarmeen uten kvinner, innledet hun humoristisk.

Templet sangbrigade, Frelsesarmeens territoriale hornorkester og duetten Thomas Schou Andersen og Eystein Joensen ønsket velkommen med sang og hornmusikk.

Oberstløytnant Elisabeth Henne ønsket ekteparet velkommen som ledere og som soldater. Hun lovet at de vil møte en levende armé med forskjellig særpreg og grupper i små og store korps landet rundt.

I sin første tale til territoriet pekte Dick Krommenhoek på at Frelsesarmeen alltid trenger å fornye seg.

– Vi trenger å fornye oss med tiden vi lever i, men enda mer å la Jesus forandre oss innenfra, sa han.

Vibeke Krommenhoek minnet om Williams Booths tale på Norges første kongress.

– Han ville at Frelsesarmeen skulle skape to himler for menneskene, en i himmelen og en på jorden. Vi skal ikke lage en himmel i verden for oss selv, men for alle, sa Vibeke Krommenhoek.