a123

Nye utfordringer

Nye utfordringer

Flere norske ledere har fått nye oppgaver fra 1. januar 2018.

Kommandør Birgitte Brekke-Clifton forlater stillingen som internasjonal sekretær for Europa for å bli internasjonal sekretær for program. Ny internasjonal sekretær for Europa blir kommandør Johnny Kleman, kommandør Eva Kleman overtar  som sekretær for kvinnearbeidet i Europa.

Kommandørene Marianne og Clive Adams blir territorialledere for Sverige og Latvia Territoriet. De kommer fra tjeneste som territorialledere i Storbritannia og Irland. 

Oberstløytnantene Magna og Jostein Nielsen overtar som territorialledere for Frelsesarmeen i Øst Europa Territoriet (Georgia, Moldova, Romania og Ukraina). De vil bli boende i Chisinau der de har bodd siden juli 2015.

Her kan du lese Josteins kommentar.