a123

Nye utfordringer

Norske offiserer har fått nye oppgaver fra 1. januar 2018.

Tidligerer territorialledere for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene, kommandørene Donald og Berit Ødegaard, skal fra 1. januar 2018 midlertidig tjenestegjøre i Øst-Europa. 

Donald Ødegaard blir sjefsekretær for Frelsesarmeen i Øst-Europa, mens Berit Ødegaard blir territorialsekretær for Frelsesarmeens kvinnearbeid.